Stiftelsens medel

Stiftelsens medel

GJU:s målsättning är att få en värdestegring på kapitalet kombinerat med en utdelning som stiftelsen kan förutse.

GJU ska dela ut minst 80 procent av avkastningen på kapitalet per år, utslaget på en femårsperiod. Detta för att befrias från skatt.

Marknadsvärdet på GJU:s kapital uppgick till cirka 500 000 kronor vid bildandet 1993 och bestod av kapital placerat i bank, i aktier och i en räntefond.

Stiftelsens värdepapper fördelar sig enligt följande:
Aktier (Ericsson, Nokia, Sandvik, Astra Zeneca, SCA, H&M, Skandia, SAS)
Handelsbankens hypotekslån
Handelsbankens flermarknadsfond
Riksgäldsspar
Sandvik Nollkupong

Frågor om stiftelsens medel besvaras av GJU:s kassör: Magnus Lundquist