Sök stipendium

Om stipendieansökan

Styrelsens ambition är att vara generös mot journalister som vill vidareutbilda sig i yrket. Lagen är inte tydlig om vilka utbildningar som berättigar till bidrag, men skattemyndigheten tolkar lagen som att det innefattar kurser och utbildningar som innebär en förkovran i yrket.

GJU ska inte överta arbetsgivarens ansvar vad det gäller vidareutbildning av de anställda.

Vem får söka?

Journalister som är medlemmar i SJF och som är verksamma eller bosatta i Gävleborg.

När kan man söka?

När som helst – men alltid före påbörjad utbildning, kurs, studieresa eller projekt.

Hur söker man?

Svara på frågorna nedan och mejla till GJU:s sekreterare.


Stipendieansökan

Namn:

Bostadsadress:

Tel:

E-postadress:

Arbetsgivare:

Arbetsuppgifter:

Medlem i SJF:

Till vad söker du stipendium?

Vilken nytta har du av dessa kunskaper i ditt arbete?

Redogör så noggrant du kan för vilka kostnader du kommer att ha.

Skicka din ansökan till GJU:s sekreterare: Simon Ridell